Spring naar content

Beers Administratie & Advies werkt voor ondernemers met opdrachtovereenkomsten waarin duidelijk de wederzijds gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Onze algemene voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst.

Download hierĀ onze Algemene Voorwaarden.