Spring naar content

Jaarrekening

Het is voor een ondernemer, ZZP-er of MKB ondernemer, belangrijk inzicht te hebben in de financiële situatie van de onderneming.Om hier een passend antwoord op te kunnen geven is het van belang dat de administratie op deskundige wijze wordt verzorgd, zodat er goede rapportages kunnen worden opgesteld. Vanzelfsprekend bespreken wij deze rapporten met de ondernemer, lichten de cijfers toe, geven advies en beantwoorden gerezen vragen.

Een duidelijk jaarrapport is niet alleen nuttig voor de ondernemer, maar ook voor de Belastingdienst en financiële instellingen als de ondernemer een krediet of hypotheek wil aanvragen. De specificaties en de toelichting bij de jaarcijfers geven deze deskundigen de informatie die nodig is om de aanvragen te kunnen honoreren.

De ondernemer krijgt inzicht in de balansposities (vorderingen, bezittingen en schulden) en de winst- en verliesrekening. Bovendien vormt de jaarrekening de basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Indien wettelijk vereist dient een beknopte jaarrekening gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel.

Belastingaangiften

Na het vaststellen van de jaarcijfers en ontvangst van de privé gegevens kan de aangifte inkomstenbelasting of vennooschapsbelasting worden opgesteld en na uw akkoord door ons electronisch worden ingediend. Tevens kunnen we met een machtiging van u een kopie van de aanslag opvragen ter controle. Op deze wijze zijn we in staat om adequaat te reageren of bezwaar aan te tekenen indien nodig.

Uitstelregeling

Wij kunnen in 1 keer voor al onze klanten uitstel aanvragen bij de Belastingdienst voor het indienen van de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting. Uitstel voor de Omzetbelasting is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie. De aanvragen voor uitstel moeten wij jaarlijks voor1 april  bij de Belastingdienst ingediend hebben.